Sledování vozidel
elektronická kniha jízd

T-Mobile oficiální partner

Fleetware ve společnosti Komtes


Počátek spolupráce s Fleetware

Společnost KomTeS Chrudim s.r.o. byla založena v roce 2001 jako nástupce fyzické osoby, založené v roce 1994. Hlavní specializací firmy je sledování vozidel pomocí GPS - systému Fleetware a následné zpracování dat v elektronické podobě jako je vizualizace nad mapami, evidence jízd v elektronických knihách, měření spotřeby PHM a vykázané činnosti pracovních strojů a dalších zařízení vozidel a přizpůsobení a propojení dat s dalšími informačními systémy. Vše v té době bylo nabízeno s pomocí řešení s obchodním názvem Fleetware.


Upouštění od spolupráce s Fleetware

Bohužel však v dalších letech nedocházelo k aktivnímu rozvoji systému Fleetware. Projevili se zásadní nedostatky v rámci instalací desktopové lokální aplikace ačkoliv hlavním trendem od roku 2008 jsou v té době již webové aplikace. Z výše uvedených důvodů v roce 2009 začala společnost KomTeS opouštět nabídku systému Fleetware a pomalu se začala věnovat aplikacím, které poskytují zákazníkovi informace prostřednictvím internetu.

Ukončení spolupráce s Fleetware

S ohledem na neustále technické nedostatky systému Fleetware došlo nakonec v roce 2010 k úplnému zastavení dalších obchodních aktivit s tímto systémem a společnost KomTeS Chrudim se začala věnovat plně nabídce jednoho z nejrobusnějších monitorovacích systémů v ČR, systému Webdispečink

Webdispečing - náhrada za Fleetware

Další rychlý a progresivní nástup společnosti na trh se systémem Webdispečink byl způsoben především díky kvalitnímu přístupu k různým nárokům zákazníků a jejich rychlého řešení ve spolupráci s obchodním oddělením a vývojovými partnery. Použitím nejnovějších produktů a poznatků jsme schopni pokrýt nároky těch nejnáročnějších zákazníků v oblasti fleetmanagementu.

Díky nasazení nejmodernější technologie podporuje systém WEBDISPEČINK kromě mapových produktů Google i další lokalizační databáze. Tím jsme schopni pokrýt požadavky zákazníků v různých segmentech jako je vodárenství, kde implementací GIS získáme detailní informaci nejen o poloze vozidla,ale i stavu např. vodojemů a čerpacích stanic,vodovodních a kanalizačních řádů. V zemědělství využíváme implementaci databáze půdních celků LPIS atd. Díky těmto funkcionalitám je systém WEBDISPEČINK aplikován na několika desítkách tisíců vozidel jak státních institucí a ministerstev, tak společností zabývajících se nejen dopravou a transportem zboží a materiálu.

V současnosti patříme k významným dodavatelům firem zabývajících se udržbou komunikací, svozem odpadů, rozvozem potravin, stavebních firem, zemědělských podniků, kamionových doprav, obchodních firem a dalších, kde jsme schopni pokrýt požadavky na vytěžování vozidel, optimalizaci tras a vytváření analýz hodnocení obchodních aktivit.

Vysoké kvalifikační předpoklady, technické zázemí a finanční zajištění jsou vysokou zárukou realizace nejnáročnějších požadavků v oblasti fleetmanagementu.

Pokračujte zde - sledování vozidel pomocí webdispečinku ...

© 2024 KomTeS Chrudim, s.r.o.  |   Malecká 273, 537 05 Chrudim  |   tel: +420 469 622 535  |   fax: +420 469 622 380  |   danek@komtes.cz  ||   www  ||   admin

Okrasná zahradní jezírka |  Hrubá stavba na klíč |  Bytové interiéry na míru |  Čelní vysokozdvižné vozíky |  Docházka ComArr |  Helpdesk systém |  Solární kolektory |  Chráněná dílna |  Podlahové topení