Sledování vozidel
elektronická kniha jízd

T-Mobile oficiální partner

Systém pro autorizované tankování paliva


Systém pro autorizované tankování paliva nabízí jedinečné řešení aktivní ochrany vozového parku a plnou kontrolu nákladů na PHM.
Díky této ochraně naši zákazníci dosahují úspor až 10 – 30% na PHM.


Centrální systém správy dat

Celý systém propojuje a zobrazuje všechny tankování uskutečněné přes webové rozhraní a to nejenom na vnitropodnikových, popř. mobilních firemních čerpacích stanicích, ale také všechny transakce v celé veřejné síti síti po České republice. Všechna tato tankování jsou umístěna v jedné aplikaci.


Systém pro všechny výdejní stojany

Systém pro autorizované tankování paliva je možno nainstalovat na jakýkoliv druh čerpacího zařízení (stacionární výdejní stojan elektronický, či mechanický a všechny druhy mobilních cisteren).


tankování paliva

Zamezení manipulace s PHM

Čerpat pohonné hmoty mohou pouze vozy vybavené tímto systémem . Pokud čerpací pistole nebude vložena v nádrži příslušného vozidla, systém nebude vydávat palivo. Tímto zamezíte tankování do jiného vozidla či kanystru, které nejsou zařazené do majetku vaší společnosti.


Nemožnost odsávání paliva z nádrží

Nákladní vozidla a jakákoliv mechanizace je vybavena systémem proti odčerpávání paliva z nádrží a tím efektivně znemožňuje možné neoprávněné nakládání s palivem.


Automatický systém bez obsluhy

Po autorizaci vozidla a řidiče dochází k výdeji PHM. Protože systém zabrání tankování mimo vozidlo, nemusí být přítomna obsluha ani kamerový systém.


Dvojité autorizace

Systém nabízí kontrolu a autorizaci řidiče a vozidla. Vždy je k dispozici informace kdo tankoval a do jakého vozidla.



Jak to celé funguje ?

Celý proces probíhá automaticky bez nutnosti použití karet, čipů – řidič pouze zasune čerpací pistoli do nádrže, čímž aktivuje celý systém, natankuje a odjíždí od stojanu. Ve vozidle je nainstalovaná kruhová anténa, umístěná u hrdla nádrže a na čerpací pistoli je umístěna anténa, která zajišťuje přenos dat mezi tankovaným vozidlem a čerpací stanicí.



tankování paliva

K výdeji paliva dochází pouze při vložené výdejní pistoli v hrdle nádrže vozidla, při vysunutí systém automaticky zastaví výdej PHM. Tímto plně předcházíme tankování paliva mimo nádrž vozidla.



tankování paliva

Pro nákladní automobily jsme připravili síta proti odsávání paliva z nádrží vozidel a tímto předcházíme dalším ztrátám.



tankování paliva


Všechny transakce, které probíhají přes systém na čerpacích stanicích, jsou okamžitě k nahlédnutí přes zabezpečené webové rozhraní.



Jednotky vozidel

Systém nabízí dva druhy ochrany s kombinací doplňkových komponentů



FP – pasivní technologie určená výhradně pro malá vozidla. Jednotka nese informaci o ID vozidla a lze ji využít k ochraně proti tankování mimo nádrž. Na každou jednotku lze v reálném čase nastavovat pomocí webové aplikace různá pravidla a omezení.



Síta – doplňkový prvek k zamezení odsávání paliva z nádrží. Lze kombinovat, jak s aktivní technologií VIU, tak s pasivní FP. Určeny pro průtok tankovací pistole maximálně 80l/min. Určeno pro téměř všechny typy nákladních vozidel, autobusů a pracovních strojů.




Měření spotřeby PHM





tankování paliva


WEBDISPEČINK - vstup

Kód firmy:

Jméno:

Heslo:





Systém pro sledování vozidel

Systém pro sledování vozidel

© 2024 KomTeS Chrudim, s.r.o.  |   Malecká 273, 537 05 Chrudim  |   tel: +420 469 622 535  |   fax: +420 469 622 380  |   danek@komtes.cz  ||   www  ||   admin

Okrasná zahradní jezírka |  Hrubá stavba na klíč |  Bytové interiéry na míru |  Čelní vysokozdvižné vozíky |  Docházka ComArr |  Helpdesk systém |  Solární kolektory |  Chráněná dílna |  Podlahové topení