Sledování vozidel
elektronická kniha jízd

T-Mobile oficiální partner

Měření spotřeby PHM


Díky unikátním vlastnostem systému WEBDISPEČINK a HW schopnostem vozidlových jednotek VEPA nabízíme uživatelům dokonalý přehled o hospodaření s pohonnými hmotami.


Měření spotřeby PHM unikátně

Díky unikátnímu technologickému řešení je naše mobilní jednotka schopná odečítat mnoho provozních parametrů (např. stav paliva v nádrži, zatížení náprav, teplotu v přepravním prostoru) bez dodatečných periferií, takže na rozdíl od jiných podobných produktů ušetříte náklady na dodatečné periferie a jejich instalaci.Při měření spotřeby PHM WEBDISPEČINK umožňuje:

  • Dokonalou kontrolu natankovaných pohonných hmot. Systém nabízí porovnání ručně zadaného tankování (importu ze souboru poskytovatele PHM), nezávislé změření natankovaných PHM prostřednictvím palivové sondy, předpokládané tankování na základě zadané spotřeby a předpokládané tankování na základě vykázané spotřeby z řídící jednotky vozidla. Při odchylkách automaticky upozorňuje na nesrovnalosti.

  • Kontrolu náhlých úbytků PHM při zadané toleranci (l). V případě nesrovnalostí jsou okamžitě k dispozici lokality, kde úbytek vznikl, případně celý graf průběhu hladiny PHMv nádrži

  • Měření spotřeby PHM při zapnutých technologiích na vozidle (čerpadla, agregáty, nezávislá topení….)

  • Výpočty celkových a průměrných spotřeb na konkrétních zakázkách, při konkrétních účelech jízd (soukromá, služební…), porovnání spotřeb jednotlivých řidičů, výpočty nákladů na 1 km


Měření spotřeby PHM je HW řešeno několika způsoby:

  • Sběr dat z řídící jednotky vozidla prostřednictvím Can/FMS/COTEL sběrnice

  • Hladinová sonda

  • Průtokoměr


Měření spotřeby PHM pomocí CAN/FMS/COTEL


Moderním způsobem měření spotřeby PHM je připojení na sběrnici CAN/FMS/COTEL. Tyto standardy jsou běžné nejen u nákladních, ale i osobních vozidel. U tohoto řešení systém WEBDISPEČINK běžně vizualizuje průtok paliva do motoru, hladinu paliva v nádrži, stav tachometru, režimy jízd z tachografu, teploty, otáčky, zatížení náprav, brždění, tempomat a další provozní informace.


Měření spotřeby PHM pomocí hladinové sondy


Hladinová sonda je určena pro měření hladiny PHM v nádrži. Její využití je podobné jako u průtokoměrů. Spotřebu počítá na základě měření úbytku kapaliny v nádrži. Mezi její přednosti patří: větší přesnost než u dat ze sběrnice vozidla, dvojitá filtrace proti kolísání hladiny, přesnost kolem 1%. Výhodou sondy oproti ostatním metodám měření je kromě spotřeby i možnost sledování např. krádeže – větší úbytek za malý čas (během i mimo jízdu) a tankování a eventuální zasílání informací formou SMS na mobilní telefon. Na požádání dodáváme k sondám i externí alarm
s akustickým upozorněním na krádež vně vozidla.


Měření spotřeby PHM pomocí průtokoměru


Průtokoměry se využívají všude tam, kde z důvodu tvaru a umístění nádrže nejde umístit sonda, nebo není přítomna sběrnice řídící jednotky vozidla. Nabízíme průtokoměry jednokomorové i dvoukomorové se zpětnou cirkulací paliva. Nevýhodou je však nemožnost detekce tankování a krádeže.
Měření spotřeby PHMMěření spotřeby PHM - měrka hladinyWEBDISPEČINK - vstup

Kód firmy:

Jméno:

Heslo:

Systém pro sledování vozidel

Systém pro sledování vozidel

© 2024 KomTeS Chrudim, s.r.o.  |   Malecká 273, 537 05 Chrudim  |   tel: +420 469 622 535  |   fax: +420 469 622 380  |   danek@komtes.cz  ||   www  ||   admin

Okrasná zahradní jezírka |  Hrubá stavba na klíč |  Bytové interiéry na míru |  Čelní vysokozdvižné vozíky |  Docházka ComArr |  Helpdesk systém |  Solární kolektory |  Chráněná dílna |  Podlahové topení