Sledování vozidel
elektronická kniha jízd

T-Mobile oficiální partner

Sledování vozidel - komunální technika


  • dokonalý přehled o spotřebě díky sledování stavu paliva v nádrži vozidla, zamezení neoprávněným manipulacím s palivem

  • statistické přehledy o jízdních stylech jednotlivých řidičů

  • přehled o technickém stavu vozidla (na základě údajů palubního diagnostického systému) umožňuje předcházet vážnějším poruchám

  • umožňuje operativní nasazování jednotlivých vozidel a strojů dle aktuální polohy, stavu zásobníku s materiálem apod.

  • monitoring činnosti nástavbových technologií…(posyp, plužení, čištění, postřik, sekání, sání, výsyp odpadních nádob …)

  • statistické souhrny dávají komplexní přehled o provedených pracích, tj. zdali byly splněny veškeré aktuální i průběžné úkoly, související např. s údržbou komunikací – vizualizace činností nad mapou

  • okamžitý přehled o poloze a stavu kontejnerů umožňuje jejich operativní nasazování

  • zvyšuje efektivitu práce např. redukcí přejezdových vzdálenostíSledování komunální techniky pomocí systému WEBDISPEČINK


WEBDISPEČINK - vstup

Kód firmy:

Jméno:

Heslo:


sledování vozidel pomocí systému WEBDISPEČINK© 2024 KomTeS Chrudim, s.r.o.  |   Malecká 273, 537 05 Chrudim  |   tel: +420 469 622 535  |   fax: +420 469 622 380  |   danek@komtes.cz  ||   www  ||   admin

Okrasná zahradní jezírka |  Hrubá stavba na klíč |  Bytové interiéry na míru |  Čelní vysokozdvižné vozíky |  Docházka ComArr |  Helpdesk systém |  Solární kolektory |  Chráněná dílna |  Podlahové topení