Sledování vozidel
elektronická kniha jízd

T-Mobile oficiální partner

Sledování vozidel - nákladní doprava


 • dokonalý přehled o spotřebě díky sledování stavu paliva v nádrži vozidla, zamezení neoprávněným manipulacím s palivem – výpočet spotřeby PHM

 • statistické přehledy o jízdních stylech jednotlivých řidičů

 • přehled o technickém stavu vozidla (na základě údajů palubního diagnostického systému) umožňuje předcházet vážnějším poruchám

 • přehled o aktuálních polohách i pohybech všech vozidel v reálném čase umožňuje jednoduše zvolit nejvhodnější vozidlo pro novou zakázku (národní i mezinárodní provoz)

 • okamžitý přehled o zatížení náprav, teplotě v přepravním prostoru, odpojení/připojení návěsu a dalších parametrech, důležitých pro úspěšné plnění zakázky

 • naplánování kompletní trasy zakázky a automatická optimalizace této trasy

 • aplikace WEBDISPEČINK umožňuje sledovat stav zakázek a postup jejich realizace

 • naplánovanou a optimalizovanou trasu jedním kliknutím myši odešlete do řidičovy navigace, a to včetně všech detailů a popisů jednotlivých úkolů

 • komunikace s řidičem lze přímo z prostředí WEBDISPEČINKU, řidič ke komunikaci používá obrazovku navigace Garmin - úspora nákladů na telekomunikace

 • Kompletní kontrola AETRu - přehled o aktuální i minulé činnosti řidiče umožňuje kontrolovat plnění legislativních požadavků

 • Vyhodnocování stylu a ekonomiky jízdy řidiče – jízda v otáčkách, motorová brzda, tempomat, doba překročení povolených otáček, úsporná jízda atd.

 • Evidence návěsůSledování vozidel nákladní dopravy pomocí systému WEBDISPEČINK


WEBDISPEČINK - vstup

Kód firmy:

Jméno:

Heslo:


sledování vozidel pomocí systému WEBDISPEČINK
© 2024 KomTeS Chrudim, s.r.o.  |   Malecká 273, 537 05 Chrudim  |   tel: +420 469 622 535  |   fax: +420 469 622 380  |   danek@komtes.cz  ||   www  ||   admin

Okrasná zahradní jezírka |  Hrubá stavba na klíč |  Bytové interiéry na míru |  Čelní vysokozdvižné vozíky |  Docházka ComArr |  Helpdesk systém |  Solární kolektory |  Chráněná dílna |  Podlahové topení